In 2022 op weg naar een menswaardige samenleving 5.0

Sinds de opkomst van de computer, in het midden van de vorige eeuw en het internet, is ons leven steeds meer aan het ‘digitaliseren’. We ontwikkelen ons richting een slimme en efficiënte informatiesamenleving, waarin alles wordt gemeten, data worden uitgewisseld en geanalyseerd met slimme computers. Na de agrarische en industriële revolutie kan dit gezien worden als de derde grote revolutie, die wederom hand in hand gaat met grote technologische doorbraken.

Redactie